พิธีกรรมศพแบบจีน-พุทธ / ข้อปฏิบัติและขั้นตอนทางกฎหมาย

ข้อปฏิบัติและขั้นตอนทางกฎหมาย

แจ้งตายและขอใบมรณะบัตร

เมื่อมีคนเสียชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและรับเอกสารพิเศษที่เรียกว่าใบมรณบัตร ซึ่งช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป หากไม่มีใบมรณบัตร หากไม่มีมรณบัตร ทางสุสาน/วัดจะไม่สามารถทำพิธีได้

หากเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงสาเหตุการเสียชีวิต โดยต้องนำเอกสารนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งข้อมูล ไปที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่เพื่อขอออกใบมรณบัตร

หากเสียชีวิตที่บ้าน

เจ้าของหรือผู้ดูแลบ้านต้องแจ้งตำรวจ จากนั้นจะต้องขอออกใบรับรองการเสียชีวิต และนำเอกสารไปติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 1 วัน ตั้งแต่พบศพเพื่อขอใบมรณบัตร

หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ/ถูกฆาตกรรม

จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชันสูตรศพ และทำหลักฐานการเสียชีวิต ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่พบศพ โดยระหว่างนั้น ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสภาพศพ หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะต้องขอหลักฐานและขอใบชันสูตรศพจากแพทย์ เพื่อนำไปขอใบมรณบัตรจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น

ข้อมูลรายละเอียดและสิ่งที่ต้องเตรียม