พิธีกรรมศพแบบจีน-พุทธ / การจัดเตรียมสถานที่

การจัดเตรียมสถานที่

ติดต่อสุสาน/วัด

ขึ้นอยู่กับผู้จัดงานว่าต้องการจัดที่สุสาน/วัดไหน เพราะแต่ละที่มีค่าใช้จ่ายต่างกัน ตามบริการที่ให้ และการอำนวยความสะดวก โดยอาจพิจารณาจากความใกล้ของสถานที่ และงบประมาณที่ตั้งไว้

การเคลื่อนย้ายศพ

ติดต่อขอให้ทางสุสาน/วัดจัดรถไปรับศพ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้จัดรถส่งศพให้

การรักษาสภาพศพ

จะทำการฉีดยาฟอร์มาลินเพื่อคงสภาพไว้ไม่ทำให้เกิดกลิ่น ก่อนจะให้ญาตินำศพไปทำพิธีและบรรจุลงโลง ปกติทางโรงพยาบาลจะไม่ดำเนินการฉีดให้ แต่อาจมีบริการนี้ไว้รองรับเพิ่มเติม หรือญาติอาจจะเลือกจากตัวแทนจัดงานที่มีบริการดูแลพิธีรองรับโดยเฉพาะ