การ์ดสานบุญ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ Carenation
จาก ‘ของชำร่วย’ สู่ ‘ความช่วยเหลือ’
คืนบุญ... คืนส่วนลด... คืนสิ่งแวดล้อม...
previous arrow
next arrow
SEED Award 2021

ยอดบริจาคสะสมผ่าน Carenation

ถึงวันที่ ...
(การบริจาคมีใบเสร็จส่งให้ลูกค้าทุกครั้งเพื่อความโปร่งใส)

กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

กองทุนประสาทศัลยศาสตร์วิวัฒน์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศิริราชมูลนิธิ

มูลนิธิยุวพัฒน์

สภากาชาดไทย

กลุ่มลูกเหรียง

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

อื่นๆ

สั่งซื้อผ่านเว็บ

เลือกซื้อพวงหรีดที่ต้องการผ่านหน้าเว็บของเรา

สั่งซื้อทาง Line

Line ID: @care-nation

092-962-9524

แทนการโทร โปรดสั่งทางเว็บหรือ Line เพื่อความสะดวกการส่งรูปให้ตรวจก่อนส่ง

พวงหรีดสานบุญ

ให้พวงหรีดเป็นมากกว่าแค่การให้ “ผู้รับ” พวงหรีดกระดาษ Carenation ให้โอกาส ให้อาชีพ ผลิตโดยคนในชุมชน สามารถบริจาคพวงหรีดได้อย่างโปร่งใส พวงหรีดกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้

* ส่วนที่เป็นการบริจาค หากเลือกการศึกษาและโรงพยาบาลสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า

การ์ดสานบุญ

จาก ‘ของชำร่วย’ สู่ ‘ความช่วยเหลือ’ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น
ของชำร่วยแนวคิดใหม่ แก้ปัญหาของชำร่วยเหลือทิ้ง และเพิ่มคุณค่าผ่านการสานบุญบริจาคร่วมกัน

เพราะการจากลา…สร้างคุณค่าให้สังคมได้มากกว่า
เพียงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พวงหรีดและการ์ดสานบุญ by Carenation

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญกับมูลนิธิในเครือ

ทุกการสั่งซื้อ คือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนในชุมชน

พวงหรีดทุกพวงและการ์ดทุกใบผลิตโดยคนในชุมชนเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพวงหรีดและของชำร่วย

พวงหรีดและการ์ดสานบุญทำจากกระดาษป่าปลูกที่ได้การรับรองจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ (FSC)

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 เท่า

บริจาคแบบโปร่งใส มีใบเสร็จการบริจาคออกโดยมูลนิธิสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดและการ์ดสานบุญจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ

มีระบบวางบิล

มีระบบวางบิลสำหรับนิติบุคคล นิติบุคคลสามารถวางบิลกับทางร้านได้ โดยติดตอขอข้อมูลได้ที่ account@care-nation.com

บริการภาพถ่ายพวงหรีด หลังส่งที่ศาลา

ส่งภาพพวงหรีดที่วัดจุดหมายปลายทางเพื่อยืนยันข้อมูล ผ่านช่องทาง Line ของทุกท่าน

ส่งฟรี! ในพื้นที่กทม. และสมุทรสาคร

มีบริการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (คิดค่าส่งตามระยะทาง)

ส่งไว! ส่งภายในวันเดียวกัน

ทำการสั่งซื้อก่อน 15.00 น.

สะสมแต้ม The One Card ได้ 2 เท่า!

ทุกการสั่งซื้อ 25 บาท สามารถสะสมเข้าเป็นคะแนนในบัตรธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัลไว้ใช้จ่ายและแลกส่วนลดได้

เด็กและเยาวชน

2022-08-17T02:12:58+07:00

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนด้านสุขภาพ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงส่งเสริมทักษะความสามารถทางสติปัญญา และการมีพัฒนาการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตข้างหน้า

2022-06-22T11:10:24+07:00

ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด

เพราะเราเชื่อว่า “โภชนาการที่ดี” คือรากฐานของการเจริญเติบโต เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมตามวัย เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างแนวคิด “FOOD FOR GOOD คือการให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร

2022-06-22T11:30:27+07:00

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นที่มีชีวิตชีวา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูง

2022-06-22T11:34:48+07:00

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

มอบโอกาสที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงศักยภาพที่หลากหลายของตนเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการจัดอาสาสมัครไปสอนที่โรงเรียนและชุมชน

2022-06-22T11:36:43+07:00

มูลนิธิยุวพัฒน์

ให้โอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2022-06-22T11:38:38+07:00

กลุ่มลูกเหรียง

ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆ จากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

2022-06-22T11:40:26+07:00

ยูนิเซฟ

รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ

การแพทย์และสาธารณสุข

2022-06-24T00:47:58+07:00

โครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”

เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน บรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ ที่ครอบคลุมทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

2022-06-24T00:49:18+07:00

โครงการ “เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย”

เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย ดำเนินภารกิจด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมงบประมาณให้สภากาชาดไทยใช้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกมิติได้ทันท่วงที

2022-06-22T11:52:47+07:00

ศิริราชมูลนิธิ

ให้บริการทำตาเทียมหรือตาปลอมเฉพาะบุคคลแก่ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาจากการผ่าตัดนำลูกตาออกหรือมีตาฝ่อ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างปรกติในสังคมอีกครั้งหนึ่ง

2022-06-22T11:54:57+07:00

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

ดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วยตาบอดได้กลับมามองเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง

2022-06-22T11:59:31+07:00

กองทุนประสาทศัลยศาสตร์วิวัฒน์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ช่วยเหลือผู้ป่วยทางระบบประสาท สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ไปจนถึงการวิจัย และพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันวิทยาการเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยมากขึ้น

2022-06-22T12:04:07+07:00

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัฒนธรรมและศาสนา

2022-06-22T12:05:41+07:00

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

2022-06-22T12:07:25+07:00

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

พัฒนาสังคม

สัตว์และสิ่งแวดล้อม

2022-03-30T02:28:04+07:00

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า

ให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับช้าง การดูแลสุขภาพช้าง เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดี ทั้งช้างเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยวและช้างป่าในธรรมชาติ ดำเนินงานภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2022-03-30T02:29:04+07:00

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุงสวัสดิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และยุติการทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง

2022-03-30T02:30:27+07:00

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

ดูแลเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่าที่เป็นพนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

คำขอบคุณจากใจ

ดูวิดิโอ

	

ทำไมถึงต้องพวงหรีด Carenation