SEED Award 2021

ยอดบริจาคสะสมผ่าน Carenation

ถึงวันที่ ...
(การบริจาคมีใบเสร็จส่งให้ลูกค้าทุกครั้งเพื่อความโปร่งใส)

กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

กองทุนประสาทศัลยศาสตร์วิวัฒน์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศิริราชมูลนิธิ

มูลนิธิยุวพัฒน์

สภากาชาดไทย

กลุ่มลูกเหรียง

มูลนิธิเด็กโสสะฯ

อื่นๆ

สั่งซื้อผ่านเว็บ

เลือกซื้อพวงหรีดที่ต้องการผ่านหน้าเว็บของเรา

สั่งซื้อทาง Line

Line ID: @care-nation

092-962-9524

แทนการโทร โปรดสั่งทางเว็บหรือ Line เพื่อความสะดวกการส่งรูปให้ตรวจก่อนส่ง

พวงหรีดสานบุญ

ให้พวงหรีดเป็นมากกว่าแค่การให้ “ผู้รับ” พวงหรีดกระดาษ Carenation ให้โอกาส ให้อาชีพ ผลิตโดยคนในชุมชน สามารถบริจาคพวงหรีดได้อย่างโปร่งใส พวงหรีดกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้

พวงหรีดมาลา
5,000 บาท

พวงหรีดเวหา
4,000 บาท

* ส่วนที่เป็นการบริจาค หากเลือกการศึกษาและโรงพยาบาลสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า

ของชำร่วยสานบุญ

จาก ‘ของชำร่วย’ สู่ ‘ความช่วยเหลือ’ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น
ของชำร่วยแนวคิดใหม่ แก้ปัญหาของชำร่วยเหลือทิ้ง และเพิ่มคุณค่าผ่านการสานบุญบริจาคร่วมกัน

Charity Dinners

อิ่มท้อง อิ่มความรู้ และอิ่มใจกับการให้โอกาสแห่งการ ‘ให้’ ที่ได้มากกว่ามื้ออาหาร

อิ่มท้อง อิ่มความรู้ และอิ่มใจกับการให้โอกาสแห่งการ ‘ให้’ ที่ได้มากกว่ามื้ออาหาร

เพราะการจากลา…สร้างคุณค่าให้สังคมได้มากกว่า
เพียงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พวงหรีดและของชำร่วยสานบุญ by Carenation

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญกับมูลนิธิในเครือ

ทุกการสั่งซื้อ คือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนในชุมชน

พวงหรีดทุกพวงและการ์ดทุกใบผลิตโดยคนในชุมชนเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพวงหรีดและของชำร่วย

พวงหรีดและการ์ดสานบุญทำจากกระดาษป่าปลูกที่ได้การรับรองจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ (FSC)

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 เท่า

บริจาคแบบโปร่งใส มีใบเสร็จการบริจาคออกโดยมูลนิธิสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดและการ์ดสานบุญจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ

มีระบบวางบิล

มีระบบวางบิลสำหรับนิติบุคคล นิติบุคคลสามารถวางบิลกับทางร้านได้ โดยติดตอขอข้อมูลได้ที่ account@care-nation.com

บริการภาพถ่ายพวงหรีด หลังส่งที่ศาลา

ส่งภาพพวงหรีดที่วัดจุดหมายปลายทางเพื่อยืนยันข้อมูล ผ่านช่องทาง Line ของทุกท่าน

ส่งฟรี! ในพื้นที่กทม. และสมุทรสาคร

มีบริการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (คิดค่าส่งตามระยะทาง)

ส่งไว! ส่งภายในวันเดียวกัน

ทำการสั่งซื้อก่อน 15.00 น.

สะสมแต้ม The One Card ได้ 2 เท่า!

ทุกการสั่งซื้อ 25 บาท สามารถสะสมเข้าเป็นคะแนนในบัตรธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัลไว้ใช้จ่ายและแลกส่วนลดได้

เด็กและเยาวชน

2024-06-13T23:31:44+07:00

มูลนิธิไทยรัฐ

สนับสนุนการศึกษา ให้เด็กทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตชนบทยากจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในมิติทางสังคม

2022-08-17T02:12:58+07:00

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนด้านสุขภาพ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงส่งเสริมทักษะความสามารถทางสติปัญญา และการมีพัฒนาการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตข้างหน้า

2022-06-22T11:10:24+07:00

ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด

เพราะเราเชื่อว่า “โภชนาการที่ดี” คือรากฐานของการเจริญเติบโต เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมตามวัย เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างแนวคิด “FOOD FOR GOOD คือการให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร

2022-06-22T11:30:27+07:00

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นที่มีชีวิตชีวา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูง

2022-06-22T11:34:48+07:00

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

มอบโอกาสที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงศักยภาพที่หลากหลายของตนเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการจัดอาสาสมัครไปสอนที่โรงเรียนและชุมชน

2022-06-22T11:36:43+07:00

มูลนิธิยุวพัฒน์

ให้โอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2022-06-22T11:38:38+07:00

กลุ่มลูกเหรียง

ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆ จากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

2022-06-22T11:40:26+07:00

ยูนิเซฟ

รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ

การแพทย์และสาธารณสุข

2024-07-04T23:35:57+07:00

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ความรู้ให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักโรคตับ ทั้งให้ข้อมูล การรักษา และสนับสนุนการเงิน รวมทั้งผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการรักษาโรคตับ ที่วงการแพทย์และสังคมยอมรับ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

2024-06-07T00:38:43+07:00

เครื่องมือช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรัง สภากาชาดไทย

จัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบหัวตําแหน่งเฉพาะ (Focused Shockwave) เพื่อบําบัด รักษา อาการปวดเรื้อรังจากโรคของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

2024-01-10T14:21:45+07:00

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่น

2024-06-07T00:37:48+07:00

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ตรวจวินิจฉัย ทำการรักษา และขยายพื้นที่การบริการให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2023-10-26T00:32:10+07:00

โครงการกองทุนยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด

สมทบทุนค่ายามุ่งเป้าและยาภูมิ​คุ้มกัน​บำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าเกณฑ์ได้ผลดีจากการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ แต่ขาดทุนทรัพย์และไม่สามารถเบิกค่ายาได้

2022-06-22T11:52:47+07:00

ศิริราชมูลนิธิ

ให้บริการทำตาเทียมหรือตาปลอมเฉพาะบุคคลแก่ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาจากการผ่าตัดนำลูกตาออกหรือมีตาฝ่อ เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างปรกติในสังคมอีกครั้งหนึ่ง

2022-06-22T11:54:57+07:00

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

ดำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วยตาบอดได้กลับมามองเห็นแสงสว่างได้อีกครั้ง

2022-06-22T11:59:31+07:00

กองทุนประสาทศัลยศาสตร์วิวัฒน์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ช่วยเหลือผู้ป่วยทางระบบประสาท สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ไปจนถึงการวิจัย และพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันวิทยาการเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยมากขึ้น

2022-06-22T12:04:07+07:00

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัฒนธรรมและศาสนา

2022-06-22T12:05:41+07:00

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

2022-06-22T12:07:25+07:00

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

พัฒนาสังคม

สัตว์และสิ่งแวดล้อม

2024-03-13T12:37:07+07:00

Below the Tides: ปะ ปลา ยูน หญ้า ณ เกาะหมาก

คืนสภาพแนวปะการังในเขตพื้นที่เกาะหมากให้สมบูรณ์ คงไว้ซึ่งจุดแข็งสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจทั้งทางประมงและการท่องเที่ยวระดับสากล

2024-06-13T23:43:41+07:00

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

เพื่อการอนุรักษ์นกและถิ่นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังสร้างจิตสำนึกสู่สาธารณชนภายผ่านทางกิจกรรมธรรมชาติศึกษา และ วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง ให้คนรักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น

2023-07-18T15:36:20+07:00

“แหม๋วไม่เจ็บ” กองทุนเพื่อรักษาสัตว์ยากไร้ที่เจ็บป่วย

สัตว์จร หากบาดเจ็บหรือไม่สบาย สัตว์เหล่านี้จะไม่ได้รับการรักษาใดๆ เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่ดูแลเรื่องนี้ พวกเค้าต้องตายจากอย่างทรมาน มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา)พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์จรจัดยากไร้เหล่านี้ จึงอยากชวนทุกคนบริจาคเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือสัตว์จรเหล่านี้กัน

2022-03-30T02:28:04+07:00

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า

ให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับช้าง การดูแลสุขภาพช้าง เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดี ทั้งช้างเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยวและช้างป่าในธรรมชาติ ดำเนินงานภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2022-03-30T02:29:04+07:00

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุงสวัสดิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และยุติการทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง

2022-03-30T02:30:27+07:00

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

ดูแลเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่าที่เป็นพนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

คำขอบคุณจากใจ

ดูวิดิโอ

	

ทำไมถึงต้องพวงหรีด Carenation